Animated GIF

EL TALLER DE L'ARTISTA

Espai per expressar i crèixer

Cursos regulars

Infants i joves

Quan els infants entren en la vivència de la pintura, la manualitat i el treball artístic en general, la seva respiració, la seva veu i el seu estat anímic es transformen, per trobar-se a si mateixos en l’experiència d’una reconstrucció interior.
Els grups estan formats per nens de diferents edats, entre 4 i 12 anys, que des del primer dia aprenen a ser autònoms al taller, respectant un ritme que es treballa com un ritual perquè el nen se senti segur en saber el que succeeix sempre en començar i en acabar la classe, entre una feina i una altra. Preparar, recollir, rentar i esbandir, ordenar i endreçar l’espai, formen part de cada sessió igual que l’activitat artística en si.

Les cançons, els contes, els poemes, la “taula d’estació” i adequar-ho tot per a cada estació de l’any, entreteixeixen un fi i delicat mantell que embolcalla cada trobada.

“Tot allò que fem per a l’infant, no només ho fem per al moment sinó per a tota la vida”.

En la recerca de la veritat, el jove experimenta, explora, arriba a conclusions per descobrir les lleis que hi ha darrere els fenòmens. La curiositat natural dels infants es transformarà en entusiasme per conèixer i, per això l’activitat artística en aquesta etapa de la vida és fonamental com a mitjà per aprendre a estimar l’estudi, el món, els companys, la família. A través de l’art, el sentiment pot donar sortida i ajudar el jove a adaptar-se al món.

“Oferir un entorn de suport perquè cada individu pugui trobar el seu propi camí”.

Adults

L’art en totes les seves manifestacions constitueix una característica essencial que identifica a l’ésser humà, ha permès transmetre la cultura i és bàsic per a la seva supervivència. El sentit artístic aporta ànima a la nostra vida. Permet ser alegre en la seriositat i íntegre en l’alegria. Per mitjà de la raó només comprenem una part del món. Amb la percepció artística, per primera vegada, en fem experiència. Perquè volem ser artistes. Però sobretot volem ser artistes de la vida.

Skip to content