Animated GIF

EL TALLER DE L'ARTISTA

Espai per expressar i crèixer

Nuria Capdevila Arús s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc webeltallerdelartista.net

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb elRD 1112/2018 degut a les excepcions ia la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

La present declaració va ser preparada el9 de novembre de 2023.

El mètode emprat per a aquesta declaració ha estat una autoavaluació.

Última revisió de la declaració:9 de novembre de 2023.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Comunicacions sobre requisits daccessibilitat

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com ara:

a través del formulari de contacte d’aquest lloc web (eltallerdelartista.net/contacto) oa través del número de telèfon:+34629372435

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

A través del formulari de sol·licituds d’informació accessible i de queixes en matèria de queixes d’accessibilitat podeu presentar:

A la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les queixes i reclamacions sobre informació accessible es realitzaran a través de la seu electrònica (https://sede.red.gob.es/procedimientos/quejas-y-sugerencias), i seran rebudes i tractades per l’àrea de Sistemes de la Informació de Red.es.

PROCEDIMENT D’APLICACIÓ

Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats a l’article 12.5 del RD 1112/2018, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en cas de no haver obtingut resposta.

El procediment reclamació recollit a l’article 13 del RD 1112/2018, es pot iniciar a través del formulari de contacte d’aquest lloc web (eltallerdelartista.net/contacto) oa través del número de telèfon:+34629372435

Les reclamacions seran rebudes i tractades perNuria Capdevila Arús

CONTINGUT OPCIONAL

El lloc web:

Si voleu canviar la mida de lletra del text als principals navegadors gràfics utilitzeu els menús següents:

Skip to content